Kuvele Kukhanye

Makuvele Kukhanye

Kuvele Kukhanye

Fire with Fire

Kuvele Kukhanye

Yenzinto Thixo

Umntu Ngumntu Ngabantu

Uthando Luka Mama

Andiyomeko

Ngenelela Nkosi

Usirayeli Akaqedwa-Lindo Mtangayi

Heavyweight

Impumelelo (Outro)